Új fejlesztés a közpénzkeresőn: Napi letöltés és adatfeldolgozás

Újabb mérföldkőhöz érkezett a CRCB www.kozpenzkereso.eu (www.tendertracking.eu) fejlesztése: több mint öt év munka után eljutottunk odáig, hogy elindíthatjuk a napi letöltést és adatfeldolgozást lehetővé tevő fejlesztésünket. Ennek megfelelően nemcsak a 2005 január 1. – 2015 május 11. között lezajlott több mint 100 ezer közbeszerzés adatait tesszük könnyen elérhetővé és letölthetővé magyar és angol nyelven az érdeklődők számára, hanem azt is, hogy minden nap reggel 6 óráig feldolgozzuk az előző napi magyar közbeszerzések adatait és lehetőség szerint beillesztjük ezeket a kozpenzkereso.eu már elkészült adatbázisába. Ezzel minden európai (és ezen belül természetesen minden magyar) polgár számára elérhetővé válik a magyar közbeszerzések adatainak rendezett áttekintése, a fontosabb statisztikák, ábrák kiszámítása, és a kiválasztott adatok letöltése.

Ezen túl minden közbeszerzésre vonatkozóan közöljük a versenyző (benyújtott) ajánlatok számát és a felhasználók által tetszés szerint kiválasztott ajánlatkérők, nyertes cégek, piacok, területi egységek esetében a versenyző ajánlatok számának fontosabb statisztikáit (átlag, medián, szórás). A legújabb kutatásaink szerint ugyanis a benyújtott ajánlatok száma nagyon jó közelítő mutatója annak, hogy az adott közbeszerzéshez a korrupciós kockázatok milyen szintje kapcsolódik. Egy ajánlattevő esetén ez a kockázat rendkívül magas, míg négy-öt vagy több ajánlattevő esetében pedig meglehetősen alacsony. Az általunk kifejlesztett CRI (Korrupciós Kockázati Index) értékeit jelenleg csak a 2009-2012 közötti közbeszerzésekre közöljük – de természetesen tovább dolgozunk azon, hogy ezek az adatok a 2005-2015 közötti időszak minden lefolytatott közbeszerzésére rendelkezésre álljanak a felhasználók számára.

Elsőrendű nemzeti érdek, hogy a közbeszerzések során a magyar állam intézményei a közjó érdekében használják fel az Európai Unió adófizetőitől és a magyar adófizetőktől származó pénzügyi forrásokat. Ehhez először minden magyar és európai polgárnak pontos és naprakész információval kell rendelkeznie a közbeszerzések fontosabb adatairól, az ajánlatkérőkről, a nyertesekről, a közbeszerzések során vásárolt termékekről és szolgáltatásokról, és nem utolsó sorban azokról az árakról, amelyeken a beszerzés megtörtént. Továbbá minden polgárnak, ajánlatkérő intézménynek, versenyző cégnek, vagy a közpénzek elköltését ellenőrző intézménynek fontos tudnia azt is, hogy egy-egy közbeszerzés, illetve közbeszerzések különböző almintái milyen korrupciós kockázatok mellett valósultak meg.

Egy polgári társadalomban a polgár természetes joga, hogy informálódhasson az állam tevékenységéről, ellenőrizhesse, és vizsgálhassa azt. Ezt a célt igyekszünk a magunk eszközeivel és forrásaival, az Európai Unió támogatása mellett elősegíteni. Ezért született meg ez a fejlesztés is.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden önkéntes támogatónknak, hogy munkájukkal, ötleteikkel, tanácsaikkal segítették a fenti célok megvalósulását. Köszönjük a 3gteam csapatának a honlap hardware feltételeinek megteremtésében és a honlap működtetésében vállalt segítségét és támogatását. Köszönjük továbbá az adatletöltés, adattisztítás, rendezés, adatbázis építés és feldolgozás munkájában részt vevő fejlesztőink és a Precognox kft fejlesztőinek munkáját.

2015 május 11.

A www.tendertracking.eu / www.kozpenzkereso.eu fejlesztő csapata

A projektről

Az átláthatóság az egyik feltétele annak, hogy az állam a közjó érdekében, és ésszerűen költse az adófizetők pénzét. Az átláthatóság megteremtése elengedhetetlen a hatékony kormányzáshoz. E célnak az eléréséhez kívánunk hozzájárulni azzal, hogy a Közpénzkereső Béta on-line alkalmazás elindításával közzétesszük az általunk létrehozott közbeszerzési adatbázis egy részletét, valamint minden általunk feldolgozott közbeszerzésre, ajánlatkérőkre, és nyertesekre vonatkozóan a Korrupciós Kockázati Index (CRI) értékét is.

A Közpénzkereső Béta a Közbeszerzési Hatóság (korábban Közbeszerzési Tanács) honlapján közzétett, a Közbeszerzési Értesítőben 2005-2012 között megjelentetett közbeszerzési eljárások adatait és az ezekből képzett Korrupció Kockázati Index (CRI) 2009-2012 közötti értékeit teszi bárki számára elérhetővé. OIyan adatok rendezett formában való nyilvánosságra hozataláról van tehát szó, amelyek a magyar állam honlapjain már megjelentek, vagy az ott megjelent adatokból származnak. A közbeszerzési adatok közzétételét Magyarországon több törvény szabályozza (illetve szabályozta az időszak alatt). Ezek többek között a 2003. évi XXIV. törvény, a 2011. évi CXII. törvény, valamint az utóbbinak a 2012-es és 2013-as módosításai (itt és itt), a 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről, ennek módosításai, valamint a 2011. évi CVIII törvény és ennek jelenleg hatályos változata.

A Közpénzkereső Béta oldalon e törvények alapján a magyar hatóságok által nyilvánosságra hozott közbeszerzési eljárások adatai érhetők el tisztított, javított és rendezett formában.

A magyar hatóságok által szolgáltatott és nyilvánosságra hozott közbeszerzési adatok ugyanis hibásak, pontatlanok, inkonzisztensek és ebből fakadóan adatbázisba rendezésük közvetlenül nem lehetséges. A szóban forgó hibák természetét, és az általunk alkalmazott tisztítási eljárásokat több technikai riportban foglaltuk össze (Lásd 1, 2, 3, 4). A magyar állam által működtetett adatgyűjtési és nyilvántartási rendszer javítására 2013 szeptemberben javaslatot tettünk a Közbeszerzési Hatóság számára, amelyet egy személyes találkozó keretében nyújtottunk át a hatóság képviselőinek. A magyar hatóságok által szolgáltatott adatok tisztítása, javítása azonban nem lehetséges teljes körűen – bele kell nyugodnunk, hogy a 1996-2012 közötti időszakra vonatkozóan nem lehetséges a közbeszerzési eljárások adatainak, és így a mögöttük lévő gazdasági és társadalmi folyamatoknak minden lefolytatott közbeszerzési eljárásra kiterjedő rekonstruálása.

A magyar közbeszerzési adatok nyilvánosságának biztosítására irányuló munkában, az adatok tisztítására, elemezhető tételére és közzétételére vonatkozó erőfeszítésekben nem állunk egyedül, és a kozpenzkereso.eu létrehozása sem első lépés ebben az irányban. Először 2013 februárjában tettük közzé az általunk feldolgozott 2010-11-es adatbázis egy részletét (lásd itt). Ezt követte a CEU kutatócsoportjának 1997-2012-re vonatkozó adatközlése (lásd itt), majd 2014 januárban a 2009-2012 közötti adatbázis több adatát tettük elérhetővé bárki számára (lásd itt).

Külföldi példákra is érdemes felhívni a figyelmet. A világban ugyanis már több országban létezik a kozpenzkereso.eu-hoz hasonló, a közbeszerzések nyilvánosságát bárki számára megteremtő, on-line alkalmazás. Itt mindössze kettőt szeretnénk említeni, amelyek mintaként szolgáltak számunkra: egy cseh és egy amerikai alkalmazásról van szó.

A kozpenzkereso.eu Béta változatában jelenleg 66.396 termékbeszerzés adatai érhetők el. Az általunk jelenleg még fel nem dolgozott, illetve az adattisztítás során kihagyott közbeszerzési esetek is szerepelnek a honlapon. Ezek csak a kereshető adatbázison kívül érhetők el: a fel nem dolgozott esetek itt (.zip, 187,9 mbyte), az adattisztítás során kihagyott esetek pedig itt (.zip, 371 kbyte).

A kozpenzkereso.eu továbbfejlesztése során a jelenleg fel nem dolgozott közbeszerzési eseteket, a 2005 előtti közbeszerzési eljárások adatait, valamint a 2013 január 1 utáni adatokat fogjuk közzétenni. Terveink szerint a jövőben minden, a Közbeszerzési Hatóság honlapján megjelenő eljárás adatait egy napos késéssel feldolgozunk, és lehetőség szerint beillesztünk a kozpenzkereso.eu rendszerébe.

Ezzel Magyarországon is lehetővé fog válni a közbeszerzési eljárások rendezett formában való letöltése és elemzése, a közbeszerzési adatok nagyobb nyilvánosságának elérése. Mindez megfelel a magyar kormány kimondott céljainak, amelyek a közbeszerzési adatok szélesebb nyilvánosságának megteremtését fogalmazzák meg, és részben az Open Government Partnership kezdeményezésben tett magyar ígéretekből fakadnak.

Úgy gondoljuk, hogy a kozpenzkereso.eu Béta elindításával hozzájárulunk a hatékony kormányzás feltételeinek megteremtéséhez Magyarországon. Ahhoz, hogy e téren Magyarország végre eljusson legalább Chile szintjére, ahol minden közbeszerzési felhívás és eredményhirdetés adati rendezett formában elérhetők, és xlsx file-ban letölthetők a Chilei Közbeszerzési Hatóság (ChileCompra) honlapjáról

Az adatbázis építését, elemzését, valamint a kozpenzkereso.eu létrehozását  az EU FP7 keretprogram ANTICORRP kutatási programja (pályázat száma: 290529), a Budapesti Corvinus Egyetem TÁMOP programja („Tudományos képzés műhelyeinek támogatása” TÁMOP-4.2.2/B-10/1/2010-0023), a Korrupciókutató Központ Budapest saját pénzügyi erőforrásai, magyar vállalkozások támogatása, valamint a résztvevők önkéntes munkája tette lehetővé.

A honlap hardware feltételeinek megteremtésében és a honlap működtetésében a 3gteam van segítségünkre.

2014 december 8.

 

A kozpenzkereso.eu fejlesztői